Kredi garantisi ve risk sermayesi ile KOBİ’lerin   yanında…

Finansmana erişim bileşeni kapsamında, KOBİ’lerin esnek ve kolay şartlarla kredi teminatlarına erişimini sağlayan kredi garantilerinin yanı sıra risk sermayesine erişimlerinin sağlanması    amaçlanmaktadır.

Finansmana erişim bileşeni ile KOBİ’ler uygun ve esnek şartlarda kredi garantilerine ve risk sermayesine erişebilirken, bu desteklerin sağlanmasına aracılık eden finans kurumları ise sağladıkları krediler ve risk sermayesi bağlantılı oluşabilecek zararları Avrupa Yatırım Fonu kanalıyla telafi   edebilmektedir.

Finansal aracı kuruluşlar (bankalar, kredi garanti kuruluşları, faktoring, leasing kuruluşları, fon kuruluşları gibi) açık çağrılar kapsamında EIF’ye proje başvurusu yapmaktadırlar. Sunulan projelerin nihai yararlanıcısı  KOBİ’lerdir.

Projeler ile sunulan garantiler/kontrgarantiler ve risk sermayesi ile finansal kuruluşlar daha fazla KOBİ’ye erişmekte, daha fazla KOBİ kredi finansmanına ve risk sermayesine ulaşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

COSME KAPSAMINDA SUNULAN FİNANSAL  ARAÇLAR

COSME altında, EIF tarafından 2 farklı finansal araç sunulmaktadır:

» Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility, LGF)

»  Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth, EFG)

 

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2016