Kredi Garanti Fonu A.Ş. 

Kredi Garanti Fonu A.Ş.(KGF) KOBİ‘lerin bankalardan kullandıkları kredilere garanti/kefalet sağlamak üzere uluslararası bir anlaşma ile 1993 yılında kurulmuştur.  KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır. Ortakları TOBB, KOSGEB, TESK, TOSYÖV,MEKSA ve 29 Bankadır. KOSGEB KGF’ye 1995 yılında katılım sağlamıştır.

Ayrıntılı bilgi için www.kgf.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

 Bilişim Vadisi Teknopark Yönetici A.Ş.

Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak amacıyla, 2012 yılında Gebze’de kurulmuştur.

Geliştirme Bölgesi’nin faaliyete geçmesini teminen aynı yıl Kocaeli Valiliği (İl Özel İdaresi), Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, KOSGEB, TUBİTAK, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası’nın katılımlarıyla Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. kurulmuştur. Şirketin ismi 2021 yılında Bilişim Vadisi Teknopark Yönetici A.Ş. olarak yenilenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için https://www.bilisimvadisi.com.tr  sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1999 yılında Ankara’da KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla TOBB, Halk Bankası, KOSGEB, TESK ve 16 Sanayi ve Ticaret Odası’nın ortaklığında kurulmuş bir girişim sermayesi şirketidir.

Şirketin temel yatırım stratejisi; teknolojik farklılıklar yaratarak rekabet avantajı sağlayan, ticari pazar ve gelişme potansiyeli olan ürün veya hizmet portföyü sunabilen ve yeni ürün, yöntem, sistem ve teknikleri geliştirmiş veya geliştirme potansiyeli olan, proje ve şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır.

Ayrıntılı bilgi için www.kobias.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

 

Türk Yatırım Girişimi (TII)

Türk Yatırım Girişimi (TII), ülkemizde risk sermayesi sektörünün sağlıklı büyümesinin sağlanması, bu alandaki kapasitenin arttırılması ve dolayısıyla yenilikçi işletmelerin ihtiyaç duyduğu büyüme sermayesinin uluslararası standartlarda sağlanabilmesi hedefi ile, Türkiye’nin ilk özel fonların fonu ve eş yatırım programı kimliğinde 13 Kasım 2007 tarihinde oluşturulmuş bir finansal yapılanmadır. Kurulduğu tarihte Şirketin adı İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi) olup bünyesindeki tek alt fonun adı ile aynı ismi taşımıştır. Ancak, 2016 yılında ikinci alt fon olan Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF)’nun devreye girmesi ile Şirket ismi de Türk Yatırım Girişimi olarak değiştirilmiştir.


Türk Yatırım Girişimi platformunda iki Alt Fon bulunmaktadır:

I- Alt Fon A: İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi)

iVCi’nin büyük ortakları 50’şer milyon Avro taahhütle KOSGEB ve Avrupa Yatırım Fonu (EIF) olup kalan 60 milyon Avro tutarında katılım Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Garanti Bankası ve NBG National Bank of Greece arasında paylaşılmıştır.


II- Alt Fon B: Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF)

TGIF’e yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip firmaları desteklemek amacıyla; Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB ve EIF 60’ar milyon Avro, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ise 20 milyon Avro taahhüt ile katılım sağlamıştır.

 

 Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Bilişim Vadisi GSYF) 2020 yılında kurulmuş ve erken aşamadan başlayarak tüm aşamalardaki girişimlere yatırım yapmayı amaçlayan bir girişim sermayesi yatırım fonudur.

Fon süresi 10 yıldır.

 

Bölgesel Kalkınma Fonu

 

Türkiye Kalkınma Fonu (TKF); Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş (TKYB) tarafından, kuracağı fonlar ile yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlere sermaye ve yapılandırılmış finansman yatırımları vasıtasıyla işletmelerin finansmana erişimini sağlamak amacıyla Aralık 2019’da, üst fon yapısında kurulmuştur.

Bölgesel Kalkınma Fonu (BKF) 2020 yılında, bölgesel ve küresel pazarlarda rekabetçi ve sektör lideri olabilecek şirketlerin yaratılması için küçük ve orta ölçekli şirketlerin sermaye ve yönetim uzmanlığı ile büyümesinin desteklenmesine yönelik olarak, TKF’nin bir alt fonu olarak kurulmuştur. BKF’nin yatırım odağında, büyüme ve kalkınma odaklı orta ölçekli şirketler ve bölgesel KOBİ’ler ön planda tutulmaktadır. Fon süresi 8 yıldır.

Ayrıntılı bilgi için  www.turkiyekalkinmafonu.com.tr/fonlarimiz/bolgesel-kalkinma-fonu sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Teknoloji ve İnovasyon Fonu

Teknoloji ve İnovasyon Fonu (TİF) 2020 yılında, bölgesel ve küresel pazarlarda rekabetçi ve sektör lideri olabilecek şirketlerin yaratılması için hem ekosistemdeki girişim sermayesi fonlarının taahhüt yoluyla hem de yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji odaklı girişimlerin ortak yatırım yoluyla desteklenmesine yönelik olarak, TKF’nin bir alt fonu olarak kurulmuştur. Fon süresi 9 yıldır.

Ayrıntılı bilgi için www.turkiyekalkinmafonu.com.tr/fonlarimiz/teknoloji-ve-inovasyon-fonu sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

 


İlgili Birim: KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022